INICIAR SESIÓN

É imprescindible dispoñer dun correo electrónico ou número de teléfono móbil para poder comunicar a evolución da solución da incidencia. Guía rápida

Información da conta

Nome de usuario/a: correo electrónico (xxx@yyy.zz) ou número de móbil

Municipio

Tipo de servizo

PROTECCIÓN DE DATOS: Con referencia á Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD), os datos de carácter persoal que nos achegou, serán utilizados unicamente para a correcta xestión do servizo de incidencias das instalacións afectadas. Pode acceder, rectificar, opoñerse ou cancelar os seus datos por escrito no domicilio do Concello, coa referencia LOPD.


V:6 A-20190620